Aanmelden voor een kunstlezing:

  • door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen. U ontvangt vervolgens per email een bevestiging. Kunst uit Zeist gaat er vanuit dat u op de hoogte bent van de Algemene Voorwaarden.  
  • door te bellen of een appje te sturen: 06-50489752
  • door een mail te sturen naar: kunstuitzeist@casema.nl
  • door op de dag zelf spontaan binnen te lopen; de prijs aan de deur is € 14,50 à contant. Tevoren aanmelden is echter wenselijk. De prijs bedraagt dan € 12,50.
  • in Het Binnenbos in Zeist heeft de zaal capaciteit tot 25 bezoekers; tevoren aanmelden voorkomt teleurstelling op de dag zelf. Aanmeldingen gaan vóór mensen die spontaan komen. VOL = VOL

Prijs:

€ 12,50 per kunstlezing, per persoon (excl. koffie/thee); aanmelden = betalen.

Betalen:

  • Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 10 INGB 0005 640 681 t.n.v. M.S.M. Nunes-Peeters te Zeist o.v.v. naam kunstlezing, datum en plaats.
  • Betalen door middel van een Tikkie kan ook: geef bij aanmelding uw 06-nummer door en ik stuur u een betalingsverzoek met Tikkie.
  • Contante betaling à € 14,50 op de dag zelf, te voldoen vóór aanvang van de lezing.

Spontaan binnenlopen?

Kosten aan de deur zijn € 14,50. Graag dit bedrag gepast te voldoen vóór aanvang van de lezing.

Tip:

Misschien een goed idee om bevriende kunstliefhebbers te attenderen op deze site. Belangstellenden die niet eerder een kunstlezing van Kunst uit Zeist hebben gevolgd zijn van harte uitgenodigd om voor half geld een lezing volgen!

Wilt u graag een kunstlezing in uw directe omgeving bijwonen?

Geef u dan hier op als belangstellende. Bij voldoende interesse stelt Kunst uit Zeist alles in het werk om ook bij u in de buurt een kunstlezing te organiseren.