Aanmelden Kunstlezing

Prijs: € 12,50 per kunstlezing, per persoon (excl. koffie/thee); aanmelden = betalen.

Betalen:

  • Maak het bedrag à € 12,50 over op rekeningnummer NL 10 INGB 0005 640 681 t.n.v. M.S.M. Nunes-Peeters te Zeist o.v.v. naam kunstlezing, datum en plaats.
  • Betalen door middel van een Tikkie kan ook: geef bij aanmelding uw 06-nummer door en ik stuur u een betalingsverzoek met Tikkie.
  • Contante betaling op de dag zelf is helaas niet meer mogelijk ivm de richtlijnen van het RIVM.


Anderhalve meter-maatschappij: Kunst uit Zeist houdt ter dege rekening met de 1,5 meter per persoon. Dat betekent:

- alleen vooraanmelding;
- niet verschijnen met ziekteverschijnselen bij u zelf of huisgenoten;
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de zaal;
- volg de aanwijzingen van het personeel;
- 'ijs en Corona-dienende': mocht de regering beslissen dat er geen bijeenkomsten georganiseerd mogen worden of er komt een lockdown, dan vervalt de lezing en krijgt u uw geld terug.

Voor de zaal in Het Binnenbos/Zeist geldt het max. aantal deelnemers per lezing van 8 personen. De kunstlezing wordt opgesplitst in timeslots van 9.30-11u en 11u-12.30u voor de dinsdagochtend. De woensdagavond is van 20-21.30u (met pauze).

De zaal bij Heger Van den Berg in Zeist heeft een zaalcapaciteit van 8 personen. Tijd: 14-15.30u (met pauze).

Voor de Expozaal in Bilthoven geldt er een maximaal aantal van 30 personen, de zaal is groot genoeg om 1,5 meter uit elkaar te zitten. Volg de looproute. Tijdslot: 10-11.30u (met pauze).

In de bibliotheek in Huizen zijn max. 18 personen welkom op de eerste verdieping, coronaproof. Tijdslot: 11-12.30u (met pauze).

Voor de kunstlezingen bij de Volksuniversiteit Almere worden de lokalen aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Tijdslot: 19.45-21.45u (met pauze).