Aanmelden Kunstlezing / Terugkijklink

Prijs kunstlezing in de zaal: € 14,95 p.p.

Prijs terugkijklink: € 10 p/link.

Betalen:

  • Eerst meld u zich aan via het digitale aanmeldformulier hier in de linkerkolom.
  • Daarna ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding.
  • Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 10 INGB 0005 640 681 t.n.v. M.S.M. Nunes-Peeters te Zeist o.v.v. naam kunstlezing, datum en plaats.
  • Betalen door middel van een Tikkie kan ook: vul bij het aanmelden uw 06-nummer in en u ontvangt daags vóór de lezing een betalingsverzoek met Tikkie.
  • De terugkijklink wordt u toegestuurd, nadat de betaling is voldaan.


Aanmelden = betalen = deelnemen

Geen geld terug bij afmeldingen binnen 24 uur voorafgaand aan de kunstlezing en annulering op de dag zelf.

75% van het bedrag retour tussen een week en 24 uur voorafgaand aan de lezing bij annulering.

50% van het bedrag retour vóór een week voorafgaand aan de lezing bij annulering.