Kunst uit Zeist vindt u op diverse locaties.

Klik op de paarse plaats voor een routebeschrijving via Google Maps of vind u ov-route via 9292.nl


Almere Volksuniversiteit, Helen Parkhurst-gebouw, Bongerdstraat 1, Almere

Bilthoven Expozaal bereikbaar via: VakantieXperts Reisburo Cerimovic, Julianalaan 22, Bilthoven

Huizen Ontvangstzaal van de Bibliotheek HLB, locatie Huizen, Plein 2000 I, Huizen.

Zeist (Binnenbos) Ontmoetingscentrum ‘Het Binnenbos’, Hoog Kanje 186-h, Zeist

Zeist (Heger) Heger Van den Berg, teken- en schilderbenodigdheden, Voorheuvel 76, Zeist


Uw woonplaats niet in het rijtje vermeld en u wilt toch graag een kunstlezing bijwonen? Geef u dan hier op als belangstellende. Bij voldoende aanmeldingen stelt Kunst uit Zeist alles in het werk om ook bij u in de buurt een kunstlezing te organiseren.