Aanmelden voor een kunstlezing:

Prijs:

€ 14,95 per kunstlezing per persoon.

€ 10 p/link voor een online-lezing.

€ 10 p/terugkijklink.

Betalen:

  • Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 10 INGB 0005 640 681 t.n.v. M.S.M. Nunes-Peeters te Zeist o.v.v. naam kunstlezing, datum en plaats.
  • Betalen door middel van een Tikkie kan ook: geef bij aanmelding uw 06-nummer door en u ontvangt een betaalverzoek met Tikkie.

Aanmelden = betalen = deelnemen

Geen geld terug bij afmeldingen binnen 24 uur voorafgaand aan de kunstlezing en op de dag zelf.

75% van het bedrag retour bij annulering tussen een week en 24 uur voorafgaand aan de lezing.

50% van het bedrag retour bij annulering vóór een week voorafgaand aan de lezing.