Aanmelden Kunstlezing

Prijs:

€ 12,50 per kunstlezing, per persoon (excl. koffie/thee); aanmelden = betalen.

Betalen:

  • Maak het bedrag à € 12,50 over op rekeningnummer NL 10 INGB 0005 640 681 t.n.v. M.S.M. Nunes-Peeters te Zeist o.v.v. naam kunstlezing, datum en plaats.
  • Betalen door middel van een Tikkie kan ook: geef bij aanmelding uw 06-nummer door en ik stuur u een betalingsverzoek met Tikkie.
  • Contante betaling à € 14,50 op de dag zelf, te voldoen vóór aanvang van de lezing.