Aanmelden voor een kunstlezing:

Prijs:

€ 12,50 per kunstlezing per persoon.

€ 10 voor een online-lezing, u krijgt na betaling -daags na de fysieke lezing- de terugkijk-link toegestuurd.

Betalen:

  • Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 10 INGB 0005 640 681 t.n.v. M.S.M. Nunes-Peeters te Zeist o.v.v. naam kunstlezing, datum en plaats.
  • Betalen door middel van een Tikkie kan ook: geef bij aanmelding uw 06-nummer door en u ontvangt een betaalverzoek met Tikkie.